• *เลือกเลนส์แว่นตา

  • 224 ฿
  • 329 ฿
  • 420 ฿
  • 532 ฿
  • 840 ฿
  • 980 ฿
  • 1260 ฿
  • 1400 ฿
  • 700 ฿
  • 1400 ฿
  • 840 ฿
  • 980 ฿
  • 1400 ฿
  • 1680 ฿

  RIGHT (OD)

  *Right (SPH)

    ค่าสายตา สั้น/ยาว

  *Right (CYL)

    ค่าสายตาเอียง

  *Right (AXI)

    ค่าองศาสายตาเอียง

  LEFT (OS)

  *Left (SPH)

    ค่าสายตา สั้น/ยาว

  *Left (CYL)

    ค่าสายตาเอียง

  *Left (AXI)

    ค่าองศาสายตาเอียง

  เลนส์ 1.56 SV-Photo-Blue Cut-Super-HMC

  INDEX : 1.56 - PHOTOCHROMIC - BLUE CUT - SUPER - HMC - UV420

  • สามารถเปลี่ยนเป็นสีเทาดำเมื่อกระทบกับแสง
  • เคลือบแข็งลดรอยขีดข่วน
  • เคลือบ multi-coat ลดปัญหาแสงสะท้อนที่ผิวเลนส์
  • ป้องกันหยดน้ำเกาะที่ผิวเลนส์
  • ลดปัญหาฝุ่นเกาะผิวเลนส์ ที่มของรอยขีดข่วน
  • เพิ่มความลื่นที่ผิวเลนส์ เพื่อประสิทธิภาพการลดหยดน้ำหลงเหลือที่ผิวเลนส์
  • เคลือบสารกรองแสงสีฟ้าที่อันตรายต่อดวงตา และปล่อยสีน้ำเงินที่ไม่อันตรายให้ลอดผ่านได้ เพื่อสีที่สมจริง
  • ป้องกันรังสี UVA และ UVB

  เลนส์ 1.56 SV-Photot-Super-HMC

  INDEX : 1.56 - PHOTOCHROMIC - SUPER - HMC - UV420

  • สามารถเปลี่ยนเป็นสีเทาดำเข้มเมื่อกระทบกับแสง
  • เคลือบแข็งลดรอยขีดข่วน
  • เคลือบ multi-coat ลดปัญหาแสงสะท้อนที่ผิวเลนส์
  • ป้องกันหยดน้ำเกาะที่ผิวเลนส์
  • ลดปัญหาฝุ่นเกาะผิวเลนส์ ที่มของรอยขีดข่วน
  • เพิ่มความลื่นที่ผิวเลนส์ เพื่อประสิทธิภาพการลดหยดน้ำหลงเหลือที่ผิวเลนส์
  • ป้องกันรังสี UVA และ UVB

  เลนส์ 1.56 SV-Photot-HMC

  INDEX : 1.56 - PHOTOCHROMIC - SUPER - HMC - UV420

  • สามารถเปลี่ยนเป็นสีเทาดำเข้มเมื่อกระทบกับแสง
  • เคลือบแข็งลดรอยขีดข่วน
  • เคลือบ multi-coat ลดปัญหาแสงสะท้อนที่ผิวเลนส์
  • ป้องกันหยดน้ำเกาะที่ผิวเลนส์
  • ลดปัญหาฝุ่นเกาะผิวเลนส์ ที่มของรอยขีดข่วน
  • เพิ่มความลื่นที่ผิวเลนส์ เพื่อประสิทธิภาพการลดหยดน้ำหลงเหลือที่ผิวเลนส์
  • ป้องกันรังสี UVA และ UVB

  เลนส์ 1.61ASP-SV-Blue Cut-Super-HMC

  INDEX : 1.61 - BLUE CUT - SUPER - HMC - UV420

  • เคลือบแข็งลดรอยขีดข่วน
  • เคลือบ multi-coat ลดปัญหาแสงสะท้อนที่ผิวเลนส์
  • ป้องกันหยดน้ำเกาะที่ผิวเลนส์
  • ลดปัญหาฝุ่นเกาะผิวเลนส์ ที่มของรอยขีดข่วน
  • เพิ่มความลื่นที่ผิวเลนส์ เพื่อประสิทธิภาพการลดหยดน้ำหลงเหลือที่ผิวเลนส์
  • เคลือบสารกรองแสงสีฟ้าที่อันตรายต่อดวงตา และปล่อยสีน้ำเงินที่ไม่อันตรายให้ลอดผ่านได้ เพื่อสีที่สมจริง
  • ป้องกันรังสี UVA และ UVB

  เลนส์ 1.56 SV-Blue cut-Super-HMC

  INDEX : 1.56 - BLUE CUT - SUPER - HMC - UV420

  • เคลือบแข็งลดรอยขีดข่วน
  • เคลือบ multi-coat ลดปัญหาแสงสะท้อนที่ผิวเลนส์
  • ป้องกันหยดน้ำเกาะที่ผิวเลนส์
  • ลดปัญหาฝุ่นเกาะผิวเลนส์ ที่มาของรอยขีดข่วน
  • เพิ่มความลื่นที่ผิวเลนส์ เพื่อประสิทธิภาพการลดหยดน้ำหลงเหลือที่ผิวเลนส์
  • เคลือบสารกรองแสงสีฟ้าที่อันตรายต่อดวงตา และปล่อยสีน้ำเงินที่ไม่อันตรายให้ลอดผ่านได้ เพื่อสีที่สมจริง
  • ป้องกันรังสี UVA และ UVB

  เลนส์ 1.56 SV-HMC-EMI-UV400

  INDEX : 1.56 - HMC -EMI - UV400

  • ทนต่อรอยขีดขวน ( Hard Coat )
  • ลดการสะท้อนที่ผิวเลนส์ ทำให้ภาพ ใส คมชัด
  • แสงผ่านได้ถึง 99 % ทำให้ภาพชัดเจน
  • ป้องกันรังสี UV400

  เลนส์ 1.49 SV-UNCOAT

 • *เลือกเลนส์แว่นตา

  • 224 ฿
  • 329 ฿
  • 420 ฿
  • 532 ฿
  • 840 ฿
  • 980 ฿
  • 700 ฿
  • 1400 ฿
  • 840 ฿
  • 980 ฿
  • 1400 ฿
  • 1680 ฿

  RIGHT (OD)

  *Right (SPH)

    ค่าสายตา สั้น/ยาว

  *Right (CYL)

    ค่าสายตาเอียง

  *Right (AXI)

    ค่าองศาสายตาเอียง

  LEFT (OS)

  *Left (SPH)

    ค่าสายตา สั้น/ยาว

  *Left (CYL)

    ค่าสายตาเอียง

  *Left (AXI)

    ค่าองศาสายตาเอียง

  เลนส์ 1.56 SV-Photo-Blue Cut-Super-HMC

  INDEX : 1.56 - PHOTOCHROMIC - BLUE CUT - SUPER - HMC - UV420

  • สามารถเปลี่ยนเป็นสีเทาดำเมื่อกระทบกับแสง
  • เคลือบแข็งลดรอยขีดข่วน
  • เคลือบ multi-coat ลดปัญหาแสงสะท้อนที่ผิวเลนส์
  • ป้องกันหยดน้ำเกาะที่ผิวเลนส์
  • ลดปัญหาฝุ่นเกาะผิวเลนส์ ที่มของรอยขีดข่วน
  • เพิ่มความลื่นที่ผิวเลนส์ เพื่อประสิทธิภาพการลดหยดน้ำหลงเหลือที่ผิวเลนส์
  • เคลือบสารกรองแสงสีฟ้าที่อันตรายต่อดวงตา และปล่อยสีน้ำเงินที่ไม่อันตรายให้ลอดผ่านได้ เพื่อสีที่สมจริง
  • ป้องกันรังสี UVA และ UVB

  เลนส์ 1.56 SV-Photot-Super-HMC

  INDEX : 1.56 - PHOTOCHROMIC - SUPER - HMC - UV420

  • สามารถเปลี่ยนเป็นสีเทาดำเข้มเมื่อกระทบกับแสง
  • เคลือบแข็งลดรอยขีดข่วน
  • เคลือบ multi-coat ลดปัญหาแสงสะท้อนที่ผิวเลนส์
  • ป้องกันหยดน้ำเกาะที่ผิวเลนส์
  • ลดปัญหาฝุ่นเกาะผิวเลนส์ ที่มของรอยขีดข่วน
  • เพิ่มความลื่นที่ผิวเลนส์ เพื่อประสิทธิภาพการลดหยดน้ำหลงเหลือที่ผิวเลนส์
  • ป้องกันรังสี UVA และ UVB

  เลนส์ 1.56 SV-Photot-HMC

  INDEX : 1.56 - PHOTOCHROMIC - SUPER - HMC - UV420

  • สามารถเปลี่ยนเป็นสีเทาดำเข้มเมื่อกระทบกับแสง
  • เคลือบแข็งลดรอยขีดข่วน
  • เคลือบ multi-coat ลดปัญหาแสงสะท้อนที่ผิวเลนส์
  • ป้องกันหยดน้ำเกาะที่ผิวเลนส์
  • ลดปัญหาฝุ่นเกาะผิวเลนส์ ที่มของรอยขีดข่วน
  • เพิ่มความลื่นที่ผิวเลนส์ เพื่อประสิทธิภาพการลดหยดน้ำหลงเหลือที่ผิวเลนส์
  • ป้องกันรังสี UVA และ UVB

  เลนส์ 1.61ASP-SV-Blue Cut-Super-HMC

  INDEX : 1.61 - BLUE CUT - SUPER - HMC - UV420

  • เคลือบแข็งลดรอยขีดข่วน
  • เคลือบ multi-coat ลดปัญหาแสงสะท้อนที่ผิวเลนส์
  • ป้องกันหยดน้ำเกาะที่ผิวเลนส์
  • ลดปัญหาฝุ่นเกาะผิวเลนส์ ที่มของรอยขีดข่วน
  • เพิ่มความลื่นที่ผิวเลนส์ เพื่อประสิทธิภาพการลดหยดน้ำหลงเหลือที่ผิวเลนส์
  • เคลือบสารกรองแสงสีฟ้าที่อันตรายต่อดวงตา และปล่อยสีน้ำเงินที่ไม่อันตรายให้ลอดผ่านได้ เพื่อสีที่สมจริง
  • ป้องกันรังสี UVA และ UVB

  เลนส์ 1.56 SV-Blue cut-Super-HMC

  INDEX : 1.56 - BLUE CUT - SUPER - HMC - UV420

  • เคลือบแข็งลดรอยขีดข่วน
  • เคลือบ multi-coat ลดปัญหาแสงสะท้อนที่ผิวเลนส์
  • ป้องกันหยดน้ำเกาะที่ผิวเลนส์
  • ลดปัญหาฝุ่นเกาะผิวเลนส์ ที่มาของรอยขีดข่วน
  • เพิ่มความลื่นที่ผิวเลนส์ เพื่อประสิทธิภาพการลดหยดน้ำหลงเหลือที่ผิวเลนส์
  • เคลือบสารกรองแสงสีฟ้าที่อันตรายต่อดวงตา และปล่อยสีน้ำเงินที่ไม่อันตรายให้ลอดผ่านได้ เพื่อสีที่สมจริง
  • ป้องกันรังสี UVA และ UVB

  เลนส์ 1.56 SV-HMC-EMI-UV400

  INDEX : 1.56 - HMC -EMI - UV400

  • ทนต่อรอยขีดขวน ( Hard Coat )
  • ลดการสะท้อนที่ผิวเลนส์ ทำให้ภาพ ใส คมชัด
  • แสงผ่านได้ถึง 99 % ทำให้ภาพชัดเจน
  • ป้องกันรังสี UV400

  เลนส์ 1.49 SV-UNCOAT

หมวดหมู่: